Instal·lació de repetidors GSM i GPRS

Hi ha factors que afectant a la recepció del senyal en els edificis i/o cases, aquest son els materials de que es composen els mateixos, ferro, formigó, fusta entre d’altres, la densitat dels murs, l’ alçada del mateix fins i tot el nombre de finestres que i pot haver.

També la ubicació geogràfica en relació al lloc on hi ha l’antena de telefonia ha utilitzar,  zones d’ombra on el senyal a utilitzar es molt dèbil, baixa considerablement el nivell.

Quants usuaris de telèfon tenen diferents problemes com manca de senyal, qualitat deficient, el mateix a l’hora de utilitzar els missatges o el correu electrònic, 3 G, WAP, un producte nostre pot ajudar a solucionar aquestes deficiències. També hem de saber que si no hi ha cap tipus de senyal o un nivell mínim els repetidors no funcionen.

Som una empresa que desenvolupa solucions que ens permeten millorar les comunicacions sense fils per la comunicació de les empreses en els llocs on la cobertura es deficient donant valor als nostres clients.