C.C.T.V. (Circuits Tancats de TeleVisió)

Circuit Tancat de televisió o CCTV (sigles en anglès de closed circuit television) es una tecnologia de vídeo vigilància dissenyada per supervisar ambients y activitats.

 

El circuit por ser senzill o compost, per una càmera o més d’una, connectat a un o més monitors on visualitzem les imatges. També podem enviar aquestes imatges i fins i tot controlar el sistema remotament.

 

Cada dia és mes útil i eficaç per a la protecció d’un negoci o d’una llar disposar d’un sistema de vídeo gravació digital o de vídeo vigilància. Visualitzi des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora les imatges en directe o gravades del seu equip de vídeo gravació digital i guardi les imatges obtingudes en un arxiu d’imatges (cd, DVD etc.).