Archive for the ‘Telecomunicacio’ Category

Consultoria Tècnica en Noves Tecnologies

                                                                   […]

Seguir llegint...

Instal·lació de repetidors GSM i GPRS

Hi ha factors que afectant a la recepció del senyal en els edificis i/o cases, aquest son els materials de que es composen els mateixos, ferro, formigó, fusta entre d’altres, […]

Seguir llegint...

Instal·lació d’antenes TDT i Satèl·lits

QUE ES LA ICT     La captació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió Terrestre i la seva distribució fins els punts situats en las vivendes […]

Seguir llegint...

Fibra Òptica (Sistemes i instal·lacions)

La fibra òptica es un mitjà de transmissió que s’ utilitza habitualment en xarxes de dades i telecomunicacions . Es un fil molt fi de material transparent, vidre o plàstics […]

Seguir llegint...

Projectes ICT (radiodifusió i televisió)

QUE ES LA ICT   La captació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre i la seva distribució fins els punts situats en las vivendes o […]

Seguir llegint...

Xarxes i sistemes de telecomunicació

Una Xarxa de telecomunicacions es una entramat de terminals, enllaços i nodes que es connecten per permetre la comunicació entre els usuaris.

Seguir llegint...