Projectes ICT (radiodifusió i televisió)

QUE ES LA ICT

 

La captació i distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrestre i la seva distribució fins els punts situats en las vivendes o locals.

 

La distribució de les senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit fins els citats punts de connexió. Els senyals de radiodifusió i televisió susceptibles de ser captades , adaptades i distribuïdes que es puguin  difondre per les entitats habilitades dins l’àmbit territorial corresponent.

 

Proporcionar l’accés als serveis de telefonia disponibles al públic i als serveis que es puguin fer amb aquest mitjà, mitjançant la infrastructura necessària que permeti la connexió de les vivendes o locals.

Proporcionar l’accés als serveis de telecomunicacions facilitats per operadores de xarxes de cable , operadores de serveis d’accés fix, sense fil i altres titulars de telecomunicacions que vulguin donar servei de banda ample, mitjançant la infraestructura necessària i que permeti la connexió de las vivendes o locals a les xarxes dels operadors locals.